"

سخن روز

" هندبال بانوان استان لرستان === " " ....."خرم آباد
هندبال - علل درد و آسیبهای زانو در ورزشکاران


آسیبهای زانو یاحاد هستند یعنی بطور ناگهانی روی داده وبطور حاد درد ایجاد شده است یا مزمن بوده ودر اثر استفاده بیش از حد  از زانو ایجاد شده اند وبطور تدریجی با گذشت زمان  بروز نموده اند. اگر درد حاد زانو بطور مناسب درمان نشود می تواند مزمن شود. همینطور اگر درد مزمن زانو بطور ناگهانی شدید شود بعنوان درد حاد در نظر گرفته می شود.

آسیب های  زانو در ورزشکاران یکی از شایع ترین علل مراجعه ورزشکاران به کلینیک طب فیزیکی وتوانبخشی می باشد .به همین جهت به بررسی علل این مسئله می پردازیم.

درد پشت زانو:

علل شایع درد پشت زانو در ورزشکاران عبارتند از:

کیست بیکر که یک تورم بخصوص پشت زانو است وبدلیل آسیب دیگری در زانو ایجاد می شود.

تاندونیت همسترینگ که التهاب تاندون همسترینگ در پشت زانو است واز علائم آن درد زانو در ناحیه اتصال  تاندون عضلات همسترینگ است.این مسئله معمولا یک آسیب ناشی از استفاده بیش از حد از زانو است وعلائم آن بتدریج ظاهر می شوند.

آسیب  رباط (لیگامان )صلیبی خلفی:

 درد مفصل زانو  وهمچنین درد در قسمت پشت زانو است که بدلیل خم شدن نادرست زانو  (هیپراکستانسیون) بدلیل وارد شدن نیرو یا هنگام چرخیدن ایجاد می شود.

● تاندینوپاتی عضله دوسر ران( بیماری تاندون بای سپس فموریس):

یک بیماری ناشی از استفاده بیش از حد است که در قسمت خلفی خارجی زانو باعث ایجاد درد می شود.تاندون بای سپس فموریس یکی ازتاندون های همسترینگ است. این تاندون می تواند در محل اتصال به پشت مفصل دچار التهاب شود.

علل درد کشکک زانو در ورزشکاران:

درد کشکک زانو یا پاتلا ،در قسمت جلو زانو روی می دهد وبعنوان درد قدامی زانو شناخته می شود.درد در پشت کشکک زانو بعنوان سندرم درد پاتلا  یا" زانوی دوندگان "نامیده شده است.

در  دختران ورزشکاران جوانتر  ، بیماری کندرومالاسی پاتلا (نرمی غضروف کشکک زانو)علت شایع درد زیر کشکک زانو است.

درد  در قسمت پائین کشکک زانو معمولا بعلت تاندونیت پاتلا است وبه نام زانوی پرشکاران(بیماری زانوی ناشی از پریدن)  نامیده می شود. این بیماری و همچنین اکثر دردهای ناحیه جلو زانو بعلت  آسیب ناشی از استفاده بیش از حد از زانو ایجاد میشوند و علائم آنها بتدریج ظاهر می شود.

●  بورسیت پره پاتلار(Housemaids Knee) :

یک حالت التهابی در بورس می باشد که اغلب ناشی از فشار یا زانو زدن است.بورس کیسه ای کوچک پر از مایع در محل مفصل است که باعث لوبریکاسیون بین استخوان وتاندون  در محل مفصل می شود.

علل ورم زانو در ورزشکاران:

ورم زانو در افراد ورزشکار معمولا  علامتی از ایجاد آسیب یا کشیدگی زانو است  که باعث آسیب به رباطها (لیگامان ها) ودیگر ساختمان های زانو می شود.

شایع ترین آسیب وارده به مفصل زانو،کشیدگی رباط صلیبی قدامی یا آسیب  aclاست.

آسیب رباط داخلی زانو(لیگامان مدیال) در طرف داخل زانو  که می تواند همراه آسیب غضروف منیسک زانو هم ایجاد گردد.

آسیب رباط طرف بیرونی زانو(لیگامان لترال) می تواند باعث ایجاد درد در قسمت بیرونی زانو شود.

اگر ورم زانو بتدریج ایجاد شده باشد ،شایع ترین علت آن می تواند آرتریت(التهاب مفاصل) و یا اگر در پشت زانو ورم دیده شود ،علت شایع آن، آن کیست بیکر است.همچنین سینوویت زانو (التهاب غشای سینوویوم)یا اجسام شل درون مفصل زانو می توانند علت تورم باشند.

 

علل درد قسمت طرفی بیرونی زانو در ورزشکاران:

سندرم ایلیوتیبیال باند،شایع ترین علت درد قسمت طرفی یا لترال زانو است ونام دیگر آن زانوی دوندگان می باشد. علت این بیماری زانو،استفاده بیش از حد  است که بعلت دویدن ایجاد می شود. ودر طی دویدن بتدریج درد آن شروع می شود وهمچنین با استراحت بتدریج درد رفع  می گردد ومجددا با دویدن دوباره درد شروع می شود..

کشیدگی رباط طرف بیرون زانو(لترال لیگامان ) وآسیب غضروف منیسک در لترال زانو هر دو مثالهایی از آسیب های حاد وناگهانی زانو هستند که  در نتیجه آنها درد قسمت طرف بیرونی زانو ایجاد می شود.آسیب منیسک در سمت لترال زانو دردی ایجاد می کند که موقع چمباتمه زدن شدیدتر می شود.

التهاب غضروف زانو می تواند همچنین باعث درد بر روی قسمت بیرونی زانو شده و شروع آن تدریجی است.

علل درد طرف داخلی زانو:

شایعترین علت درد طرف داخلی زانو(درد مدیال)، کشیدگی رباط طرف داخل زانو(لیگامان مدیال زانو) است. یک کشیدگی عارضه دار طرف داخل زانو می تواند همراه آسیب غضروف زانو یا کشیدگی رباط صلیبی قدامی(acl) روی دهد. التهاب غضروف می تواند تدریجی باشد واین مسئله هم از علل درد قسمت طرف داخل زانو است.

درد زانو در کودکان ورزشکار:

درد زانو در کودکان اغلب همگام با رشد بدنی آنها روی می دهد.بیماری اسگود شلاتر ،بیماری است که در قسمت جلو زانو در محل اتصال تاندون کشکک(یا لیگامان پاتلا) به قسمت برجسته در بالای استخوان ساق پا(استخوان تیبیا)، باعث ایجاد درد می شود.

درد زانو در ورزشکاران دونده:

ورزشکارانی که  مرتبا ورزش و را انجام می دهند وهمینطور افرادی که مثلا در کنار جاده ها بطور منظم  انجام ورزش دو  را در برنامه ورزشی خود دارند،گاهی اوقات زانو درد را تجربه می کنند.

آسیب های زانو در دوندگان اغلب از نوع آسیب استفاده بیش از حد است. این آسیب بتدریج با گذشت زمان ایجاد می شود علل آن ، تمرین بیش از حد ،بیومکانیک ضعیف پا یا کفش نامناسب برای دویدن است.

اصطلاح زانوی دوندگان به دو بیماری زیر گفته می شود:

1-سندرم درد پاتلا: در این بیماری کشکک زانو بطور نادرستی در مقابل استخوان زیر آن حرکت می کند وباعث درد کشکک زانو می شود.

2- سندرم  ایلیو تیبیال باند : باعث درد در قسمت طرفی وبیرونی زانو می شود .علت آن سایش تاندون بلند، بر روی استخوان در قسمت طرف خارجی زانو است.

 ایندو آسیب گفته شده  در بالا،بعلت استفاده بیش از حد  در دوندگان ،باعث ایجاد درد زانو می شود و همراه  با تاندونیت  پاتلا یا " بیماری زانوی پرش کنندگان "که دردی در قسمت  پائین کشکک زانو ایجاد می کند ،از شایع ترین علل درد زانو در دونده ها هستند.


در صورت عدم بهبودی درد زانو با انجام اقدامات اولیه درمانی، ورزشکار می تواند برای درمان  به پزشک متخصص طب فیزیکی  و توانبخشی مراجعه نماید. متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی ورزشکار را معاینه ودرمان نموده و برای پیشگیری از تکرار آسیب ورزشی،  راهنمائی های لازم را ارائه می

 

 

 

 

 
یکی از شایعترین مشکلاتی که بیماران با آن به متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی رماجعه می کنند درد زانو است. دانستن علل درد زانو نیازمند آگاهی پیرامون ساختمان زانو است. درد زانو علل مختلفی دارد که به آنها اشاره می کنیم.

درد زانو میتواند بدلیل آسیب مشکلات مکانیکی  یا التهابی ،انواع آرتریت(التهاب مفاصل) و سایر علل ایجاد گردد.

آسیب و صدمات زانو:

آسیب زانو می تواند هر کدام ازبافتهای اطراف زانو شامل رباطها تاندونها و بورس ها(کیسه های پر شده از مایع) را درگیر کند.همچنبن آسیب می تواندغضروف و استخوانهای زانو از جمله کشکک زانو را گرفتار کند.

برخی از شایعترین آسیب های وارده به زانو در زیر بیان میشود:

آسیب رباط صلیبی جلویی یا قدامی:

رباط صلیبی جلویی یکی از چهار رباطی است که استخوان ساق پا را به استخوان ران متصل می کند. آسیب و پارگی رباط مذکور بیشتر در شرایطی رخ نرمی غضروف کشککمیدهد که تغییر ناگهانی در جهت حرکت بوجود آید مانند ورزش بسکتبال یا اسکی


پارگی مینیسک زانو( بالشتک زانو):

مینیسک زانو از غضروف محکم با حالت پلاستیکی ساخته شده است وبصورت یک ضربه گیر بین ساق و ران پا عمل میکند. پارگی مینیسک وقتی روی می دهد که زانوی در حالیکه وزنی را تحمل میکند حرکت پیچشی داشته باشد.

بورسیت زانو:

برخی انواع آسیبهای زانو میتواند باعث التهاب و آزردگی بورس های زانو شود(بورسها کیسه های کوچک محتوی مایع هستند که همانند بالشی در بیرون زانوی شما باعث میشوند تاندونها و رباطها براحتی روی مفصل جابجا شوند.التهاب تاندون کشکک

تاندونیت یا التهاب تاندون کشکک زانو :

التهاب یا آزردگی تاندون است(تاندونها طنابهای ضخیم فیبری هستند که عضلات را به استخوان وصل میکنند. این بیماری در   بسیاری ورزشکاران دیده می شود،بخصوص دونده ها-اسکی بازان و دو چرخه سواران در معرض ایجاد تاندونیت کشکک زانو هستند.

لازم به توضیح است که تاندون کشکک یا پاتلار تاندون عضله چهار سر در جلوی ران را به استخوان ساق پا(تیبیا) متصل می کند.
مشکلا ت مکانیکی زانو:

اجسام داخل زانو :

دژنراسیون (تحلیل) استخوان یا غضروف باعث کنده شدن وشناوری قطعه ای کوچک از استخوان یا غضروف در فضای مفصلی دارای مایع می شود . این قطعه آزاد وشناور ممکن است ایجاد مشکلی نکند مگر اینکه با حرکت زانو تداخل ایجاد کند. اثر آن مانند آن است که جسمی در لولای در گیر افتاده باشد.

قفل شدن زانو :

این مسئله ممکن است ناشی ازپارگی غضروف باشد هنگامیکه قسمتی از غضروف پاره شده در میان مفصل قرار گیرد ممکن است فرد  قادر به راست کردن زانوی خود نباشد.

در رفتگی استخوان کشکک زانو:

موقعی این اتفاق میافتد که کشکک از جای خودش خارج شود واین استخوان سه گوش در سمت بیرونی زانو قرار گیرد. در این موقع فرد میتواند در رفتگی را ببیند و احتمال دارد دراینحالت کشکک بیش از حد از طرفی به طرف دیگر زانو جابجا شود.

درد با منشا لگن و درد پا:

اگر قسمتی از پا یا لگن درد کند فرد برای پرهیز از ایجاد فشار ودرد بروی مفاصل آنها نحوه راه رفتن خود را تغییر  می دهد. اما این تغییر روش راه رفتن وحرکت میتواند با حالت طبیعی کشکک و زانو ومفاصل زانو سازگار نباشد وبا ایجاد فشار بر روی آنها باعث درد شود . علاوه براین مشکلات هیپ یا لگن وپا میتواند بصورت درد زانو خود را نشان دهد.

استوارتریت:

گاهی با نام ارتریت دژنراتیو یا ارتروز شناخته میشود استئوارتریت . علت آن آسیب مفصل در زانو است که بعلت استفاده نادرست از این مفصل وافزایش سن است.

رماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید) :

 رماتیسم مفصلی یکی از شدید ترین انواع ارتریت است  که نیازمند خدمات توانبخشی می باشد و علت ان خود ایمنی(اتوایمیون)است که میتواند بسیاری از مفاصل بدن را درگیرخود سازد.زانو هم میتواند درگیر شود. درد زانو در این بیماری متغیر ومتفاوت است و ممکن است بصورت رفت وبرگشتی ایجاد علامت بنماید.

نقرس :

نقرس نوعی التهاب مفصل (ارتریت) است وزمانی ایجاد میگردد که کریستالهای اسید اوریک در مفصل وجود دارد. گرچه نقرس عمدتا شست پا را گرفتار می کند اما میتواند در زانو هم مشکل ساز باشد حتی رسوب کریستالها در زانو می تواند باعث قفل شدن زانو شود.

نقرس کاذب:

اغلب با نقرس اشتباه میشود. نقرس کاذب یعنی نقرسی که بوسیله کریستالهای پیروفسفات کلسیم ایجاد میشود. در اینحالت این کریستالها در مایع مفصل دیده می شوند. زانوها بیشترین جایی هستند که نقرس کاذب در آنها دیده میشوند.

آرتریت سپتیک(التهاب عفونی مفاصل):

در این حالت مفصل زانو دچار عفونت میشودو علائمی مانند تورم درد و قرمزی در زانو وجود دارد.معملا سابقه ضربه وجود ندارد. در آرتریت سپتیک اغلب تب وجود دارد.

تب رماتیسمی :

رماتیسمی بعلت معالجه نکردن بموقع گلودرد چرکی بوجود می ایدمعمولا بصورت درد والتهاب مهاجر مفاصل است .ممکن است مشکلات دریچه قلب نیز دیده شود

سایر مسائلی که باعث ایجاد درد زانو میشود

سندرم ایلیوتیبیال باند:

این بیماری زمانی روی می دهد که رباطهایی که از قسمت بیرونی اسنخوان لگن به قسمت بیرونی استخوان ساق پا امتداد دارند سفت می شوند وباقسمت خارجی استخوان ران اصطکاک پیدا می کنند.دوندگان دو استقامت بیشتر به این بیماری دچار میشوند. کسانی که پیاده روی یا کوهنوردی می کنند در صورت کشش ندادن این عضله دچار درد زانو می شوند.

کندرو مالاسی پاتلا یا نرمی غضروف کشکک :

در مورد این بیماری قبلا توضیح دادیم:نام دیگر آن سندرم درد پاتلوفمورال است.اصطلاحی عمومی است وبه دردی اطلاق میشود که از بین استخوان کشکک زانو واستخوان ران منشا گرفته است.اینحالت در افرادی دیده میشود که مشکل ترکیب بندی یا بیومکاناستئوکندریت دیسکانیک در کشکک زانو دارندو در نتیجه آن ارتریت کشکک زانو ایجاد میشود.

بیماری اسگود شلاتر:

در این بیماری ناحیه نرمتر زانو در نزدیکی سر استخوان ساق پا(تیبیا) گرفتار درد میشود اکثر بیماران پسرانی هستند که بازی یا ورزشهایی را انجام میدهند که در انها دویدن و پریدن وجود دارد. ممکن است این ناراحتی چندین ماه طول بکشد یا بعد از بهبودی عود کند وحتی تا زمان توقف رشد استخوان ادامه یابد

استوکندریت دیسکان:

علت این بیماری زانو کاهش جریان خون به انتهای استخوان است در این بیماری قطعه ای از غضروف همراه با لایه ای نازک از استخوان زیر آن در انتهای استخوان حالت شلی پیدا کرده و و بداخل فضای مفصلی کنده میشود. این بیماری پس از ضربه به زانو وبیشتر در مردان جوان ایجاد میشود.

کیست مینیسک:

کیست مینسک تورمی است سفت که عموما در طرف خارجی زانو تشکیل میشود. تورم در شب درد ناک است و در صورت فشار زیاد حساس است.

 

 

 

 

طب فیزیکی و توانبخشی تشخیص ،درمان و توانبخشی درد (کمردرد، دردگردن،آرتروز)، مشکلات حرکتی، نوارعصب

ساختمان زانو پیچیده است و تنها یک مفصل لولایی نمی باشد. علاوه بر باز و بسته شدن زانو دارای حرکات ظریف دیگری است. متاسفانه  افراد نا آشنا تمام دردهای زانو را به آرتروز  نسبت می دهند و بیمار را از درمان درد زانو ناامید می کنند. متخصصین طب فیزیکی آشنایی کاملی با آناتومی حرکات و بیومکانیک زانو دارند و به درمان بیماران بر اساس این دانش می پردازند. در اینجا به برخساختمان زانوی از مشکلات زانو در چند پست می پردازیم.

  سه استخوان در تشکیل مفصل زانو شرکت دارند. در بالا استخوان ران ۱و در پائین استخوان درشت نی۲ و در جلو استخوان کشکک ۳در تشکیل مفصل زانو شرکت می کنند.استخوان نازک نی در تشکیل  خود مفصل زانو شرکت ندارد اما در مجاورت بخش خارجی مفصل زانو قرار دارد. گاهی مشکل در مفصل درشت نی و نازک نی باعث ایجاد درد زانو می شود. که درد قسمت پایینی و خارجی زانو را ایجاد می کند این حالت بخصوص در مشکلات پا که باعث فشار نامتقارن به زانو وارد می کند دیده می شود. 

 رباطها(لیگامان ها):

باندهای فیبری هستند که دو استخوان را بهم متصل می کنند. زانو ۴ رباط مهم دارد که این ۴ رباط استخوان ران را به استخوان درشت نی محکم متصل می کنند و مفصل زانو را پایدار می کنند.  دو رباط در داخل مفصل قرار دارند که پوم به شکل صلیب می باشند رباطهای صلیبی نام گرفته اند شماره ۴ در شکل . رباطهای صلیبی قدامی و خلفی سبب پایداری مفصل زانو در حرکات به سمت جلو و عقب و نیز پایداری مفصل زانو در برابر حرکات چرخشی اعمال شده به زانو می شوند اختلال در آنها باعث می شود دو استخوان زانو به جلو و عقب برود یا  بر روی هم بچرخد. رباطهای جانبی داخلی و خارجی(شماره ۵) که در طرفین زانو قرار دارند هم سبب پایداری مفصل زانو در برابر نیروهای به سمت خارج و داخل زانو می شوند.

 تاندونها:

تاندونها  بافتهای سفتی می باشند که عضلات را به استخوان اتصال می دهند. تاندون عضله چهار سر رانی ( کوادریسپس ) در بالای مفصل زانو به استخوان کشکک اتصال می یابد و ادامه آن در پائین کشکک به استخوان درشت نی یا تیبیا وصل می شود. عمل عضله چهار سر رانی باز کردن زانو می باشد.

  غضروف مفصلی بر روی استخوانها قرار دارد(شماره ۷) و در بین آنها مینیسکها قرار دارند(شماره ۶). برخی به اشتباه فکر می کنند مینیسکها غضروف مفصل می باشند.

بورسها :

بورس یک کیسه کوچک است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد حاوی مایع است که سبب تسهیل حرکات می شوند. بورسها ممکن است بین دو عضله یا بین رباط یا استخوان قرار داشته باشند. فشار بر آنها باعث تورم و درد می شود. مثلا درد زیر کشکک می تواند به علت التهاب بورس اسن ناحیه باشد. زانو بورسهای متعددی  دارد که عبارتند از :  بورس زیر عضله چهارسر ، بورس کشکک ( جلوی کشکک و زیر پوست ) و بورس زیر کشکک و بورس غازی ( Anserine)  که در سمت داخل زانو حدود چهار انگشت زیر مفصل زانو قرار دارد.

قسمتهای دیگری  نیز در زانو وجود دارد که می توانند منجر به درد زانو شوند. مثلا بافت چربی زیر کشکک که باعث دردهای زیر کشکک می شود.

 

 

 

در اثر  آسیب مثل پیچ خوردن مچ پا یا آسیب زانو التهاب بوجود می آید. التهاب منجر به درد و ورم  می شود. جریان خون به محل زیاد می شود نهایتا التهاب در صورت عدم کنترل مناسب باعث آسیب سلولی می شود. ورم در صورت باقی ماندن باعث رسوب پروتئین شده که درمان ورم را سخت تر می کند بنابر این باید  التهاب را کنترل کنیم.

در طب فیزیکی اقداماتی که برای درمان آسیب زانو انجام می دهیم شامل موارد زیر است.

بی حرکتی:

عضو مبتلا را در دوره التهاب حاد بی حرکت می  کنیم. باید این زمان حداقل زمان مورد نیاز باشد. و هرچه زودتر وقتی التهاب کاهش یافت حرکت را شروع کنیم.

استراحت :

استراحت سبب کاهش التهاب، تورم و درد می شود. عضو مبتلا استراحت می دهیم اما سعی می کنیم بقیه بدن حرکت داشه باشد زیرا خود بی حرکتی باعث ایجاد عوارض می شود

یخ درمانی :

سبب کاهش تورم می گردد و در آسیب حاد کاربرد دارد اما  بعد از 48-72 ساعت که از مرحله حاد التهاب گذشت از گرما استفاده می کنیم یخ را خورد کرده درون کیسه می ریزیم کیسه حاوی یخ را در حوله قرار دهید و حوله را روی محل می گزاریم.یخ درمانی  ۲۰ دقیقه وچندبار در روز صورت گیرد.یخ نباید روی عصب قرار گیرد و در صورت افزایش درد یا ایجاد بی حسی و گزگز بلافاصله آنرا قطع کرد. می توان از ماساژ یخ به مدت 5 دقیقه استفاده کرد

فشار موضعی به زانو توسط بانداژ محل :

بانداژ سبب کاهش تورم و تسریع بهبودی می شود. در حالت حاد باند کشی باید هر دو ساعت باز شده و با دو سوم تا سه چهارم کشش باند مجددا بسته شود. در صورت ایجاد درد، بدتر شدن درد یا گزگز باید باز شده و شل تر بسته شود

بالا نگه داشتن عضو :

با کاهش جریان خوم و افزایش خروج مواد التهابی و مایع  سبب کاهش تورم و التهاب می گردد.

استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثل بروفن(ادویل،ژلوفن)، ناپروکسن، ملوکسیکام(موبیک)، ایندومتاسین:

این داروها در مقادیر کمتر سبب کاهش درد می شوند.  در مقادیر بالاتر سبب کاهش التهاب هم می شوند.  این داروها نباید در صورت وجود سابقه خونریزی معده استفاده شوند. این داروها در صورت وجود مشکل گوارشی قلبی، بیماریهای خونریزی دهنده و کاهش پلاکت نیز باید با نظر پزشک مصرف شوند.

 

مینیسکها مثل واشر بین  استخوانهای ران و ساق می باشند. وظیفه آنها افزایش سطح دو استخوان میمینیسک زانو باشد. افزایش سطح باعث می شود فشار وارد شده به این استخوانها در سطح بیشتری وارد شود بنابراین از فشار وارد بر غضروف روی استخوانها کمتر می شود. مینیسکها سطح تماس را دو برابر می کنند. قبلا فکر می کردند که مینیسکها اهمیت ندارند و آنها را  با جراحی بر می داشتند. برداشتن مینیسکها باعث آرتروز زودرس در این بیماران می شد.  در حال حاضر تاکید بر درمانهای طب فیزیکی در آسیب مینیسک است و در صورت عدم پاسخ به این درمانها ترمیم مینیسک با آرتروسکوپی در مرحله بعد انجام می شود.

 

 

 


آسیب مینیسک زانو شایع است. یکی از شایعترین مکانیسمهای آن چرخیدن روی زانو دآسیب مینیسک طب فیزیکیرحالی است که پا روی زمین قرار دارد.    در آسیب مینیسک زانو زانو بطور دیررس ورم می کند. یعنی در زمان آسیب متورم نمی شود بلکه به تدریج در طی بیست و چهار ساعت ورم آن زیادتر می شود. اگرزانو بلافاصله بعد از آسیب ورم کند در اثر خونریزی داخل زانو بعلت پارگی رباط صلیبی است. اگر زانو قفل شود نشانه پارگی شدید مینیسک است. در مرحله حاد باید با استفاده از سرما یا ماساژ یخ از بدتر شدن تورم زانو جلوگیری کرد. در این مرحله نباید با زانو راه رفت و از داروهای ضد التهاب استفاده نمود. استفاده از زانوبند کشی و بالا گذاشتن زانو به کاهش ورم کمک می کند. بهترین روش تشخیص پارگی مینیسک زانو با ام ار آی است. در موارد خفیف تر برنامه توانبخشی و استراحت نسبی بمدت 3-6 هفته توصیه می شود بعد از آن در صورتی که علایم شدید و آزار دهنده باشد یا عملکرد بیمار مختل باشد یا بصورت مکرر دچار حملات درد زانو و تورم زانو شود با آرتروسکوپی عمل می شود. در ورزشکاران حرفه ای آرتروسکوپی زانو سریعتر انجام می ش

 

 

 

 

مینیسک طب فیزیکی

 مینیسکها بافته

ای سفتی در داخل زانو بین استخوان ران واستخوان ساق می باشند. در هر زانو دو مینیسک وجود دارد. مینیسکها  از بالا به شکل حلقوی می باشند. از مقابل مینیسکها به شکل گوه ای می باشند. مینیسکها مثل واشر بین دو غضروف زانو می باشند.مینیسکها کمی حرکت دارند. اشکالات مینیسک می تواند منجر به درد زانو، خالی شدن و ورم زانو شود. آسیب مینیسک می تواند در اثر ورزش یا آرتروز ایجاد شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: علل درد و آسیبهای بدن

تاريخ : جمعه ۲۷ مرداد۱۳۹۱ | 16:33 | نویسنده : خانم میرزاوند و خانم خجسته |
.: هندبال لرستان lorestan :.